NUK II
HIŠA NA KATARINI
OSKRBNI CENTER MARIBOR
VEČSTANOVANJSKE HIŠE STRUŽEVO
CANKARJEV TRG
STANOVANJSKI NIZ STARA CESTA
PRIZIDEK OBČINE MARIBOR
VAROVANA STANOVANJA RADOVLJICA
HIŠA ABRI
POSLOVILNI OBJEKT VELIKE POLJANE

POSLOVILNI OBJEKT VELIKE POLJANE

PROJEKT ZA IZVEDBO

lokacija:

naročnik:

avtor:

projekt:

izvedba:

VELIKE POLJANE PRI RIBNICI

OBČINA RIBNICA

JOŽE PETERKOČ, MIMA SUHADOLC

2004

-