NUK II
HIŠA NA KATARINI
OSKRBNI CENTER MARIBOR
VEČSTANOVANJSKE HIŠE STRUŽEVO
CANKARJEV TRG
STANOVANJSKI NIZ STARA CESTA
PRIZIDEK OBČINE MARIBOR
VAROVANA STANOVANJA RADOVLJICA
HIŠA ABRI
POSLOVILNI OBJEKT VELIKE POLJANE

OSKRBNI CENTER MARIBOR

NAČRT ZA IZVEDBO

lokacija:

naročnik:

avtorja:

projekt:

MARIBOR

PETROL D.D.

JOŽE PETERKOČ, MIMA SUHADOLC

2011