NUK II
HIŠA NA KATARINI
OSKRBNI CENTER MARIBOR
VEČSTANOVANJSKE HIŠE STRUŽEVO
CANKARJEV TRG
STANOVANJSKI NIZ STARA CESTA
PRIZIDEK OBČINE MARIBOR
VAROVANA STANOVANJA RADOVLJICA
HIŠA ABRI
POSLOVILNI OBJEKT VELIKE POLJANE

VEČSTANOVANJSKE HIŠE STRUŽEVO

PROJEKT ZA IZVEDBO

lokacija:

naročnik:

avtor:

projekt:

izvedba:

STRUŽEVO PRI KRANJU

STANOVANJSKI SKLAD RS

JOŽE PETERKOČ, MIMA SUHADOLC

2008

-