MIZARSKE DELAVNICE

HIŠA S STOPNIŠČEM

VILA JELKA

ROJSTNA HIŠA SIMONA GREGORČIČA

BIO 20

OSKAR KOGOJ - SKRIVNOSTI

siska 3

HIŠA S STOPNIŠČEM

PRENOVA
ENODRUŽINSKE HIŠE

lokacija:

naročnik:

avtor:

projekt:

izvedba:

LJUBLJANA

PRIVATNI

MIMA SUHADOLC

2008

2009