MIZARSKE DELAVNICE

HIŠA S STOPNIŠČEM

VILA JELKA

ROJSTNA HIŠA SIMONA GREGORČIČA

BIO 20

OSKAR KOGOJ - SKRIVNOSTI

VILA JELKA

PRENOVA STANOVANJA

lokacija:

naročnik:

avtor:

projekt/izvedba:

foto:

LJUBLJANA

PRIVATNI

MIMA SUHADOLC

2007/2008

MIRAN KAMBIČ